Psikolojik sıkıntılara (streslere) bağlı erken boşalma

Özgüven eksikliğine bağlı erken boşalma
03 Ocak 2012
Erken Boşalıyorum Ne Yapmalıyım?
13 Şubat 2012

Psikolojik sıkıntılara (streslere) bağlı erken boşalma

Psikolojik sıkıntılara bağlı erken boşalma, uyum sorunu (geçici depresyon ya da anksiyete), alışkın olunmayan ciddi bir stres ya da akut depresyon gibi geçici psikolojik zorlanmalardan kaynaklanabilir. Ayrıca erken boşalmanın sonucu olarak da psikolojik sıkıntılar oluşabilir, şöyle ki; fiziksel bir neden erken boşalmaya yol açabilir, erken boşalma da psikolojik sorunlara neden olabilir. Erken boşalması olan erkekler için tipik bir kişilik profili var olmasa da, bilimsel literatüre göre daha çok durumsal anksiyete, reaktif depresyon, kendine güven kaybı, şüphecilik, engellenme, öfke, sınırlayıcı dini inançlar, kişinin kendi bedeni ve cinsellikle ilgili olumsuz duygularının olması ya da cinsel performans hakkında gerçekçi olmayan beklentilerin olması veya kişinin baba ve erkek rolleri arasında çatışma yaşaması gibi durumlarda erken boşalmanın görüldüğü söylenebilir. Psikososyal stres kaynakları (örneğin, iş stresi, bir arkadaşın veya ebeveynin kaybı, ekonomik sorunlar ya da kültürel sorunlar) da erken boşalmaya neden olabilir. Yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan çıkar örneğinde olduğu gibi, bazen anksiyetenin erken boşalmanın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğunu belirlemek zordur. Psikolojik sıkıntılara bağlı erken boşalma sonradan kazanılmıştır. Erkekler psikolojik stresin cinsellikleri üzerindeki etkilerini küçümseme eğilimindedirler. Aslında şu şekilde düşünürler; “erken boşalma gibi büyük bir sorunun, stresten daha büyük bir nedeni olmalıdır.” Ancak bir cinsel sorunun oluşması için çok ciddi bir psikolojik sıkıntıya gerek yoktur.

Bir Cevap Yazın