Erken Boşalmanın Tanısı
03 Haziran 2009
Erken Boşalmanın Nedenleri
19 Haziran 2009

Erken Boşalmanın Tipleri

erken boşalmanın tipleri

erken boşalmanın tipleri

Erken boşalmayı hemen her erkek aynı şekilde yaşar gibi görünse de aslında erken boşalmanın çok çeşitli alt tipleri vardır. Başta Metz ve McCarthy olmak üzere birçok bilim adamı, her biri farklı nedenlerden kaynaklanan erken boşalma tipleri tanımlamışlardır, biz de bu tipleri esas alarak 12 tip erken boşalma tanımladık. 4’ü fiziksel nedenli, 7’i psikolojik ya da ilişkisel nedenli ve 1 tanesi de diğer bir cinsel fonksiyon bozukluğunun eşlik ettiği karışık tip olmak üzere inceleyeceğimiz erken boşalma tipleri, özellikle klasik ve geleneksel yöntemlerin neden sonuç vermediğini anlamada cinsel terapistleri aydınlatacak bir sınıflandırma olacaktır.

1- Özgüven eksikliğine bağlı erken boşalma

2- Psikolojik streslere bağlı erken boşalma

3-Karışık tip erken boşalma

4-Psikoseksüel beceri eksikliğinden kaynaklanan erken boşalma

5-Nörolojik sisteme bağlı erken boşalma

6-Bilinçdışı çatışmalara bağlı erken boşalma

7-Psikolojik sisteme bağlı erken boşalma

8-Fiziksel hastalığa bağlı erken boşalma

9-Fiziksel yaralanmaya bağlı erken boşalma

10-İlacın yan etkisine bağlı erken boşalma

11-İlişki stresine bağlı erken boşalma

12-Mahremiyet eksikliğine bağlı erken boşalma

 

Psikolojik ve ilişkisel nedenler oldukça karmaşık ve birbirine bağlıdır, o nedenle bunları iyi anlamak gerekir. Erken boşalmanın sadece nedenleri değil, etkileri de karmaşıktır. Erken boşalma erkeğin öz saygısı, cinsel yaşantısı ve ilişkisi üzerinde yıkıcı bir etki yaratabilir. Ayrıca tıpkı bir döngü gibi, bu etkiler erken boşalma sorununun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle erkeğin hangi tip ya da tiplerde erken boşalmaya sahip olduğunu belirlemek, boşalma refleksini kontrol etmede özel ve etkili yaklaşımların geliştirilmesi için önem arz eder.

Erken boşalmaya tanı koyma süreci, kişiyi ilk önce ömür boyu olan ve daha sonra sonradan kazanılmış olan erken boşalma tiplerine yönlendirecektir. Erken boşalmanın 5 tipi (nörolojik sisteme bağlı erken boşalma, özgüven eksikliğine bağlı erken boşalma, psikolojik sisteme bağlı erken boşalma, mahremiyet eksikliğine bağlı erken boşalma ve psikoseksüel beceri eksikliğinden kaynaklanan erken boşalma) ömür boyu süren erken boşalma tipini ifade eder, geri kalan 7 tip ise (fiziksel hastalığa bağlı erken boşalma, fiziksel yaralanmaya bağlı erken boşalma, ilacın yan etkisine bağlı erken boşalma, bilinçdışı çatışmalara bağlı erken boşalma, psikolojik streslere bağlı erken boşalma, ilişki stresine bağlı erken boşalma ve karışık tip erken boşalma) sonradan kazanılmış erken boşalmayı işaret eder. En yaygın erken boşalma tipleri; özgüven eksikliğine bağlı erken boşalma, psikolojik streslere bağlı erken boşalma, bilinçdışı çatışmalara bağlı erken boşalma, ilişki stresine bağlı erken boşalma, karışık tip erken boşalma (genellikle sertleşme sorunları gibi başka bir cinsel işlev bozukluğu ile birlikte görülen erken boşalma) ve psikoseksüel beceri eksikliğinden kaynaklanan erken boşalmadır. Daha sonra en yaygın olanlar psikolojik sisteme bağlı erken boşalma, nörolojik sisteme bağlı erken boşalma ve fiziksel hastalığa bağlı erken boşalma (genellikle prostat iltihaplanması)’dır. Fiziksel yaralanmaya bağlı erken boşalma, mahremiyet eksikliğine bağlı erken boşalma ve ilacın yan etkisine bağlı erken boşalma ise daha nadirdir.

Şimdi erken boşalma çeşitlerini teker teker incelemeye çalışalım:

Bir Cevap Yazın